Il·lustració d'història natural

Taller intensiu d'il·lustració de Natura amb Bruna Roqué
Taller intensivo de ilustración de Naturaleza con Bruna RoquéUn taller per a tots els nivells adreçat als/les amants de la Natura i la seva representació. Aprendrem a afrontar un dibuix partint del natural utilitzant tota mena d'elements que trobem als voltants de la Caseta dels Arbres. Reflexionarem sobre què defineix la disciplina de la il·lustració d'història natural i com aplicar-la en diferents projectes. L'objectiu serà completar una làmina del motiu trobat que haguem escollit.
Un taller para todos los niveles dirigido a los/las amantes de la Naturaleza y de su representación. Aprenderemos a afrontar un dibujo partiendo del natural utilizando todo tipo de elementos que encontraremos en los alrededores de La Caseta dels Arbres. Reflexionaremos sobre qué define la disciplina de la ilustración de historia natural y cómo aplicarla a diferentes proyectos. El objetivo será completar una lámina del motivo encontrado que hayamos escogido.

Data i horari / Fecha y horario: Diumenge 12 de maig. De 10 a 14h i de 15 a 18h
Durada / Duración: 7 hores
Preu / Precio: 80€
Lloc / Lugar: La Caseta dels Arbres. Sarrià (Barcelona) FGC Peu del Funicular.
Més informació / Más información: lacasetadelsarbres@gmail.com
www.instagram.com/pararge_aegeria