Estat d'emergència

TALLER INTENSIU D'IL·LUSTRACIÓ AMB PEP MONTSERRAT

Inspirat en la rapidesa de reflexos obligada en el camp de la il·lustració de premsa, el taller proposarà un exercici disruptiu i d’associacions ràpides on el més important serà el procés més que no pas el resultat, ja que és en el treball en progrés on apareixen alguns dels aspectes fonamentals en el concepte de creació visual en el que l’autor basa el seu treball.
Inspirado en la rapidez de reflejos obligada en el campo de la ilustración de prensa, el taller propondrá un ejercicio disruptivo y de asociaciones rápidas donde lo más importante será el proceso más que el resultado, ya que es en el trabajo en progreso donde aparecen algunos de los aspectos fundamentales en el concepto de creación visual en el que el autor basa su trabajo.

L’objectiu del taller és el de jugar amb la pressió i l’immediatesa, experimentant amb els processos creatius no lineals i la generació d’imatges per associació per a l'obtenció de resultats inesperats.
El objetivo del taller es el de jugar con la presión y la inmediatez, experimentando con los procesos creativos no lineales y la generación de imágenes por asociación para la obtención de resultados inesperados.

Data i horari / Fecha y horario: Diumenge 24 de març. De 10 a 14h i de 15 a 18h
Durada / Duración: 7 hores
Preu / Precio: 80€
Lloc / Lugar: La Caseta dels Arbres. Sarrià (Barcelona) FGC Peu del Funicular.
Més informació / Más información: lacasetadelsarbres@gmail.com
http://pepmontserrat.com/